კონტაქტი

Name: საბა

Surname: მახარაძე

Age: 15

Comment: ბლოგში არის აღწერილი ჩემს ქალაქში, ოზურგეთში არსებული პრობლემებიდან რამდენიმე მთავარი მათგანი, რომელიც ჩემი (ჩვენი) საქმეა.